DHR ÅNGEAVDELNINGEN  

Startsida

Fotogalleri

Historiken

Idrotten

Kalendern

Kontakter

Länkar

Medlemskap

Nyheter

Resmål

Studier

Styrelsen

Verksamheten

Hemsidan uppdaterad
den 26 september 2018

Webmaster
Peter Eriksson
Copyright © - DHR Ångeavdelningen 2018

 


AVDELNINGENS HISTORIK

Avdelningen bildades 1957 av bland andra ombudsman Halvar Olsson tillsammans med Aron Söderlind och Sixten Nilsson. Det första mötet avhölls på dåvarande konditori Wiba i Ånge och 17 personer fick det första medlemskapet. Protokollet finns att beskåda på följande länk: Det första mötesprotokollet för avdelningen 1957.

Handikapprörelserna bildades inte förrän kring 1940-50 talet och före det gällde frivilliga insatser för att stödja funktionshindrade människor. Samhällets syn på handikapp var annorlunda då än nu. Under åren 1930-50 genomfördes inte många reformer till gagn för de handikappade. Bland de reformer som blev till, kan nämnas; så kallade "invalidlägenheter", rätten till arbete för personer med handikapp och bidrag till invalidbil. Man kan gott säga att det fanns en stor uppgift att ta itu med för den svenska handikapprörelsen.

På 1960-talet började förändringarna att märkas i samhället. Vårdservicen utvecklades genom hemhjälp och färdtjänst och man började att utveckla hjälpmedel. Under 1970-talet förändrades byggstadgan för att underlätta för boendet - t. ex. hiss skulle installeras i hus med mer än två våningar. Handikapprörelsen fick allt större betydelse.

Ånge DHR hade under lång tid. en kassör som hade ett intresse av att anordna förströelse och fester där allmänheten inbjöds. Dessa arrangemang tillförde avdelningen en hel del pengar som var till nytta för verksamheten tillsammans med anslag från kommunen. Ett stort antal medlemmar registrerades under denna period - omkring 350 stycken medlemmar fanns med i avdelningen under 1980-talet. I nuläget är denna siffra lite drygt 100 medlemmar. Tappet av medlemmar är något som samtliga avdelningar i Sverige dras med.

Som ett led i dessa arrangemang, drev avdelningen ensam festplatsen Tallbacken i Ånge under många år med en god förtjänst. Av någon anledning kom kommunen på idén att flera föreningar - bl. a. Ridklubben och Ånge IF, skulle bilda en allians och driva Tallbacken. Strax innan sammanslagningen blev verklighet, hade Ånge DHR delgivits skatteskulder för Tallbacken. Vår dåvarande kassör hade försummat inbetalningarna och underlåtit att ta kontakt med styrelsen om dom förhållanden som uppstått. En avbetalningsplan upprättades och DHR kunde av inkomsterna från Tallbacken, återbetala det mesta av skulden under tre års tid. Allians samarbetet upphörde 1985.

Alltsedan denna tid har styrelsen i avdelningen föryngrats år för år. Det är slut på de stora arrangemangen. Endast de sedvanliga vår-, höst- och julträffarna anordnas. Numer inriktas arbetet på information och kurser för medlemmarna för att sätta fokus på ett ökat intresse för handikappfrågor. Avdelningen kan idag lämna och tillföra värdefulla synpunkter till kommunens handikappråd som är till gagn för de funktionshindrade.

En ledamot finns med i Medelpads Hälso- och Sjukvårds samrådsgrupp - Hälsosam-Y. Gymnasiet i Ånge och dess vårdlinje har varje år under 1990-talet, begärt hjälp av några medlemmar som kommit och informerat på lektionerna och svarat på frågor om hur det är att leva med ett handikapp och hur samhället bör underlätta för denna grupp för att få delaktighet och tillgänglighet.

En idrottssektion bildades 1975. Idrotter som startade verksamheten var bordtennis och boccia och dessa lever kvar än idag. Under ett flertal år arrangerade sektionen en bordtennis tävling som sponsrades av försäkringsbolaget Skandia - Skandia Cupen. Denna tävling blev uppskattad och populär bland ett stort antal deltagare från hela landet. I dag arrangeras endast DM tävlingar i boccia.

Ett kansli upprättades 1995 och Börje Kahlin anställdes med lönebidrag som kanslist. Lokalen utrustades med nutidens hjälpmedel såsom; dator, skrivare, fax och kopiator. Alla styrelsemöten avhölls där, samt några avdelningsmöten. Kansliet har varit till god hjälp i olika sammanhang - bl. a. med LSS frågor. Denna rättighetslag som kom till 1994 har inledningsvis varit svår i sin tillämpning och mycket arbete har krävts för att tolka denna i kommunen. Avdelningen har haft tre stycken lönebidragsanställda kanslister mellan åren 1995 och 2004. På grund av sämre ekonomiska tider, har kanslisten fått sluta och som ett led i detta har även kansliet sagts upp. Uppsägningstiden löper ut den 1: a april 2006, men kansliet är redan utflyttat.

Den nuvarande styrelsen ser dock ljust på framtiden med en allt bättre ekonomi för avdelningen. Är ekonomin god i Sverige, kommer det att finnas större möjligheter för att få gehör för de förändringar och förbättringar som kommer att vara till gagn för de funktionshindrade i samhället. En förändring som är att se fram emot är lagen om tillgänglighet som skall träda i kraft fullt ut år 2010. Ånge DHR ska efter bästa förmåga, fortsätta att arbeta för bättre levnadsvillkor och med hjälp från alla medlemmar, så kommer vi att lyckas.

Avdelningen firade 50-års jubileum den 8: e september 2007 och detta blev en väldigt trevlig tillställning på Erikslunds folkets hus med inbjudna gäster och ett 35-tal medlemmar närvarande. Festen finns förevigad på ett antal bilder som finns att beskåda i vårt fotogalleri. Vi fortsätter enträget att jobba vidare på nästa 50 år - det behövs verkligen om vi skall uppnå våra mål!

Vi har kommit en bit på väg till nästa 50 och då i form av ett 60-årsjubileum under 2017 och som även det firades av på Erikslunds folkets hus. Ett 40-tal medlemmar närvarade och intog en jättegod 3-rätters middag och blev underhållna av bandet Retro Kings - en mycket lyckad afton!!

 

Styrelsen - DHR Ånge avdelningen